Informatie Koopwoningen

De huizen van het Ericapark zijn alleen te koop voor mensen ouder dan 55 jaar. Als eigenaar wordt u lid van de vereniging van eigenaren en worden uw belangen behartigd door een bestuur, u hebt tijdens de ledenvergaderingen één stem. Zodra u een woning koopt verplicht u zich om servicekosten te betalen en dient u zich te houden aan zowel de statuten van de vereniging als het huishoudelijk regelement. Hetzelfde geldt voor eventuele huurders, die hebben echter geen stemrecht en de eigenaar blijft verantwoordelijk. Van de servicekosten worden het park, het grote huis en de buitenkant van de huizen onderhouden. Voor de binnenkant van uw eigen huis en uw gas- en elektriciteitsaansluiting bent u zelf verantwoordelijk. Het gehele park is een gemeentelijk monument. Aan het aanzien van de huizen mag zonder schriftelijke toestemming van het bestuur niets gewijzigd worden.