Informatie koopwoningen

De huizen van het Ericapark zijn alleen te koop voor personen ouder dan 55 jaar.

Als eigenaar wordt u lid van de Vereniging van Eigenaren en worden uw belangen behartigd door het bestuur. Tijdens ledenvergaderingen heeft u één stem.
U dient zich te houden aan zowel de statuten van de vereniging, als het huishoudelijk reglement. Hetzelfde geldt voor eventuele huurders. Huurders hebben echter geen stemrecht en de eigenaar blijft verantwoordelijk.
Zodra u een woning koopt, verplicht u zich om servicekosten te betalen. Van de servicekosten worden het park, het grote huis en de buitenkant van de huizen onderhouden. Voor de binnenkant van uw eigen huis en uw gas- en elektriciteitsaansluiting bent u zelf verantwoordelijk.

Het gehele park is een gemeentelijk monument. Aan het aanzien van de huizen mag zonder schriftelijke toestemming van het bestuur niets gewijzigd worden.